Sale/Promotion - Cakes/Dessert Mixes

 
X
 
 
Sales & Promotions

Cakes/Dessert Mixes

Frozen dense, creamy & rich cakes ready to serve

Philadelphia NY Cheesecake Frozen
Size: 350 G
Brand: Philadelphia
Origin: Spain
KD 4.000 3.500